Odszkodowania za hałas z lotniska

W najbliższym otoczeniu lotniska w Pyrzowicach nie będzie można budować nowych domów. Taką możliwość zablokuje przygotowywany projekt obszaru ograniczonego użytkowania.

W najbliższym otoczeniu lotniska w Pyrzowicach nie będzie można budować nowych domów. Taką możliwość zablokuje przygotowywany projekt obszaru ograniczonego użytkowania. Strefa obejmie obszar prawie 20 kilometrów kwadratowych na terenie gmin Ożarowice, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Świerklaniec i Siewierz. W dwóch ostatnich gminach strefa nie będzie miała wpływu na rozwój miejscowości, bo obejmuje głównie tereny leśne. W pozostałych w mniejszym lub większym stopniu wyznaczono ją w miejscu gdzie znajdują się domy. W przypadku Miasteczka Śląskiego strefa może objąć ulice tuż za mostem we wsi Brynica. Natomiast prawie całe centrum Ożarowic z najdłuższymi ulicami Tarnogórską i Podłączną, znalazło się w projektowanej strefie.

Jej granice wyznaczono na podstawie badań emisji hałasu, które powodują startujące i lądujące samoloty. Pomiary wykonano w 20 punktach. – Prawo Ochrony Środowiska nakazuje ustanowienie takiej strefy dla zakładów uciążliwych dla otoczenia – mówi Katarzyna Janik z firmy Invest-Eko, która przygotowała projekt. Janik podkreśla, że odbędą się jeszcze konsultacje z wójtami i burmistrzami zainteresowanych gmin na temat granic strefy. Konsekwencje ustanowienia obszaru spadną też na Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, spółkę zarządzającej lotniskiem. Do dwóch lat od ustanowienia strefy firma będzie zobowiązana do wypłacenia odszkodowań właścicielom nieruchomości, które stracą na wartości, a nawet do wykupienia ich – jak wysokie będą odszkodowania, nie widomo. Spory będzie rozstrzygał sąd. Jeśli ktoś będzie chciał przebudować dom, żeby zmniejszyć uciążliwość hałasu, koszty te też będzie musiało pokryć GTL. – Przelatujące samoloty robią hałas, ale w sąsiedztwie wiele osób wybudowało nowe domy. Teraz będą się zastanawiali, czy dobrze zrobili, że zainwestowali u nas w ziemię – zauważa Ryszard Frączek z Koloni Podłącznej. Projekt strefy muszą przegłosować radni Sejmiku Śląskiego.

źródło: naszemiasto.pl

Tagged : / /

Hałas w Myszkowicach – mapa akustyczna

Głównymi źródłami hałasu występującymi w Myszkowicach są:

  • hałas pochodzący od ruchu kołowego (autostrada A1, droga ekspresowa S1)
  • hałas pochodzący od ruchu lotniczego (lotnisko Pyrzowice + centrum logistyczne)

Obecnie dostepna mapa akustyczna powiatu będzińskiego nie obejmuje obszaru Myszkowic. Sporządzona jest tylko mapa miasta Będzin.

Tagged : / / / / /