Rodzinny Dzień Dziecka

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w sobotę (12.06.2021 r.) o godzinie 15:00 w Amfiteatrze w Rogoźniku. W programie znajdą się:

 • Przeciąganie liny
 • Bieg na 60 metrów
 • Siatkówka na powietrzu – wspólny trening z UKS Volley Team Bobrowniki
 • Strzały do pustej bramki
 • Koszykówka dla wszystkich
 • Dmuchańce
 • Animacje i
 • Twistery

Tagged : / / / / / / /

Harmonogram zebrań wiejskich

Ruszył cykl zebrań wiejskich. Pierwsze zebranie miało miejsce w Domu Kultury w Sączowie. Drugie odbyło się wczoraj w Domu Kultury w Siemoni. Na miesiąc wrzesień ustalone są zebrania dla pozostałych sołectw. 

 • Twardowice – Remiza OSP w Twardowicach, ul. Wolności 31, 3 września, godzina 17:00
 • Bobrowniki – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121A, 8 września, godzina 17:00
 • Dobieszowice – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dobieszowicach, ul. Kościuszki 32, 10 września, godzina 17:00 
 • Wymysłów – Remiza OSP w Wymysłowie, ul. Kościuszki 21, 15 września, godzina 17:00
 • Myszkowice – Remiza OSP w Myszkowicach, ul. Strażacka 1, 17 września, godzina 17:00
 • Rogoźnik – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego, ul. Krupna 22, 22 września, godzina 17:00 

W porządku obrad przewidziane jest:

1. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.

2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Informacja z realizacji zadań gospodarczych i funduszu sołeckiego w roku 2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku sołectwa o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2021 na obszarze sołectwa Sączów w ramach środków funduszu sołeckiego.

6. Sprawy różne.

7. Dyskusja.

W związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o Państwa zdrowie uprzejmie informujęmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas uczestnictwa w zebraniu.

Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 10% uprawnionych Mieszkańców. W razie braku wymaganego kworum Zebranie Wiejskie odbędzie w drugim terminie tego samego dnia, o godz. 17:15, bez względu na liczbę uczestniczących w nim Mieszkańców. (ps)

źródło: bobrowniki.pl

Tagged : / / / / / / / / / / / /