GOK w Mierzęcicach zaprasza na pokaz zwierząt świata

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach zaprasza na „Pokaz zwierząt świata”. Wydarzenie odbędzie się 23 czerwca 2021 roku w Filii Bibliotecznej Nr 5 w Mierzęcicach Osiedlu.

Uczestników zapraszamy:

  • I grupa na godz. 15:00,
  • II grupa na godz. 16:10,
  • III grupa na godz.17:20.
  • Bilety wstępu w cenie 15 zł. Zapisy na pokaz pod nr tel. mierzęcickiego GOK: 32 2887082

Dokumenty:

Tagged : / / /

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice w 2016 roku

Redakcja strony dotarła do dokumentu dotyczącego pomiaru hałasu w sąsiedniej gminie. Zapraszamy do lektury. PDF dostępny do pobrania.

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki badań hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Mierzęcice w sześciu rejonach badań uzgodnionych z Urzędem Gminy Mierzęcice. Opracowanie wykonano w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020”, w celu określenia wpływu hałasu drogowego na zabudowę chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania prowadzono w 2016 roku.

Tagged : / / /