Bomba ekologiczna w Sączowie

W mediach możemy przeczytać iż są to „półprodukty tekstylne”, „przygotowane do przerobu lub sprzedaży”, skoro „półprodukty” to właściciel nie musi mieć zezwolenia na składowane bądź przetwarzanie takich odpadów.
Drogi dojazdowe zasypane odpadami więc potencjalny klient na „tekstylia” szybko się nie znajdzie.

Góry śmieci wyglądają jak odpady po rozdrabnianiu pojazdów wycofanych z użytku. Guma, plastik, izolacje przewodów elektrycznych, kawałki desek rozdzielczych, ogromna ilość strzępów z tapicerki i to wszystko wymoczone w olejach, smarach i innych płynach silnikowych.
Tak rozwiązuje się problem ekologiczny i ekonomiczny odpadów po rozdrabnianiu. Istotą problemu jest ich wieloletnia trwałość, skłonność do samozapłonu i odporność na destrukcję chemiczną i biologiczną. W tych odpadach próżno szukać wartościowych metali, które na etapie segregacji zostały odseparowane od śmieci, te lądują w lasach.

Telefony Alarmowe

Telefony Alarmowe

LOKALNE i KRAJOWE NUMERY ALARMOWE
 • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY – 112
 • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 32 368 02 00; 997
 • Komisariat Policji w Wojkowicach 32 269 17 10; 32 769 64 85-87
 • KPP Straży Pożarnej w Będzinie 32 267 50 31; 32 267 50 32; 998
 • Pogotowie Ratunkowe w Będzinie 32 267 36 10; 32 267 45 76; 999
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Gazowe 32 267 73 64; 992
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993
 • Pogotowie Wodociągowe 603 98 23 13; 994
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku 32 287 75 19; 32 287 78 72
 • Centrum Antyterrorystyczne (ABW) – 996
 • Pogotowie drogowe i pomoc drogowa – 981
 • Pogotowie weterynaryjne – 983
 • Pogotowie Rzeczne – 984
 • Ratownictwo morskie i górskie (WOPR, GOPR) – 985
GMINNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE
 • Urząd Gminy Psary – 32 29 44 920
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu – 32 360 16 70; 603 98 23 13
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach – 32 267 22 62
 • Ośrodek Zdrowia w Psarach – 32 267 22 71
 • Ośrodek Zdrowia w Sarnowie – 32 267 22 10
 • Ośrodek Zdrowia w Strzyżowicach – 32 267 22 21
 • Ośrodek Zdrowia w Gródkowie – 32 360 46 13
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie – 32 267 22 59
Telefon dotyczący Akcji Zima (24 h) – 609 066 668
Gminny telefon interwencyjny – 609 066 668

Zmienił się numer telefonu, pod który należy kierować informacje o zdarzeniach, mających miejsce po godzinach pracy Urzędu Gminy w Psarach.

Pod nowy numer kom. 609 066 668 należy dzwonić po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary w przypadku spraw dotyczących między innymi:

 • bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych);
 • utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowych;
 • awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zakłóceń w dostawie wody;
 • zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

W czasie pracy Urzędu Gminy Psary wyżej wymienione sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu pod numerem tel. 32 29 44 920.

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112 (ogólnopolski i europejski numer alarmowy), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

(Źródło:Gmina Psary)