Szybka analiza kierunków zagospodarowania przestrzennego

Analiza wyrysów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Bobrowniki, Mierzęcice i Ożarowice dla okolic sołectwa Myszkowice.

Legenda:

  • ZU – Zabudowa Usługowa
  • ZU/M – Zabudowa Usługowo-Mieszkaniowa
  • PU – Obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
  • KS – Zaplecze techniczne motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych