Wyniki wyborów w Gminie Bobrowniki

13.01.2019 Roku wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zakończyły się wysoką frekwencją w naszej gminie. 64 procent mieszkańców spełniło swój obywatelski obowiązek. Na 9770 osób uprawnionych do głosowania w lokalach wyborczych pojawiło się 6232 mieszkańców. W naszej gminie znajduje się łącznie dziesięć lokali. W niektórych miejscowościach są dwa obwody. Ilość obwodowych komisji uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie.

W wyborach do Senatu według danych dziesięciu OKW z terenu gminy zwyciężyła Koalicja Obywatelska (43%), a dokładniej kandydat na Senatora, Beata Małecka – Libera.

W wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na terenie gminy zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zyskując 36 % poparcia wśród mieszkańców.

Wyniki do Senatu w Okręgowych Komisjach Wyborczych z terenu Gminy Bobrowniki:

 • OKW nr 1 w Bobrownikach – GCKiS

– PiS – 259

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 134

– Koalicja Obywatelska – 441

– Katarzyna Zagajska – 56

 • OKW nr 2 w Bobrownikach – Publiczne Przedszkole

– PiS – 261

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 99

– Koalicja Obywatelska – 254

– Katarzyna Zagajska – 27

 • OKW nr 3 w Dobieszowicach

– PiS – 357

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 156

– Koalicja Obywatelska – 398

– Katarzyna Zagajska – 41

 • OKW nr 4 w Myszkowicach

– PiS – 120

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 44

– Koalicja Obywatelska – 75

– Katarzyna Zagajska – 6

 • OKW nr 5 w Rogoźniku – Remiza OSP

– PiS – 269

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 125

– Koalicja Obywatelska – 420

– Katarzyna Zagajska – 27

 • OKW nr 6 w Rogoźniku – Publiczne Przedszkole

– PiS – 259

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 106

– Koalicja Obywatelska – 385

– Katarzyna Zagajska – 36

 • OKW nr 7 w Sączowie

– PiS – 287

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 130

– Koalicja Obywatelska – 249

– Katarzyna Zagajska – 24

 • OKW nr 8 w Siemoni

– PiS – 198

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 73

– Koalicja Obywatelska – 218

– Katarzyna Zagajska – 25

 • OKW nr 9 w Twardowicach

– PiS – 88

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 41

– Koalicja Obywatelska – 72

– Katarzyna Zagajska – 12

 • OKW nr 10 w Wymysłowie

– PiS – 116

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 54

– Koalicja Obywatelska – 171

– Katarzyna Zagajska – 21

Wynik głosowania w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ogółem w gminie:

– PiS – 2 214

– Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 962

– Koalicja Obywatelska – 2 683

– Katarzyna Zagajska – 275

Wyniki do Sejmu w Okręgowych Komisjach Wyborczych z terenu Gminy Bobrowniki:

 • OKW nr 1 w Bobrownikach – GCKiS

– PiS – 263

– PSL – 68

– SLD – 173

– KwiN – 64

– KO – 322

 • OKW nr 2 w Bobrownikach – Publiczne Przedszkole

– PiS – 279

– PSL – 56

– SLD – 85

– KwiN – 51

– KO – 179

 • OKW nr 3 w Dobieszowicach

– PiS – 358

– PSL – 67

– SLD – 198

– KwiN – 63

– KO – 271

 • OKW nr 4 w Myszkowicach

– PiS – 120

– PSL – 14

– SLD – 33

– KwiN – 22

– KO – 63

 • OKW nr 5 w Rogoźniku – Remiza OSP

– PiS – 267

– PSL – 69

– SLD – 158

– KwiN – 53

– KO – 301

 • OKW nr 6 w Rogoźniku – Publiczne Przedszkole

– PiS – 262

– PSL – 51

– SLD – 156

– KwiN – 61

– KO – 262

 • OKW nr 7 w Sączowie

– PiS – 295

– PSL – 74

– SLD – 103

– KwiN – 50

– KO – 169

 • OKW nr 8 w Siemoni

– PiS – 210

– PSL – 16

– SLD – 97

– KwiN – 36

– KO – 143

 • OKW nr 9 w Twardowicach

– PiS – 87

– PSL – 19

– SLD – 32

– KwiN – 22

– KO – 55

 • OKW nr 10 w Wymysłowie

– PiS – 115

– PSL – 31

– SLD – 60

– KwiN – 29

– KO – 126

Wynik głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ogółem w gminie:

– PiS – 2 256

– PSL – 465

– SLD – 1 095

– KwiN – 451

– KO – 1 891

Posłowie na Sejm RP: Ewa Malik, Waldemar Andzel, Robert Warwas, Danuta Nowicka, Barbara Dolniak, Wojciech Saługa, Mateusz Bochenek, Włodzimierz Czarzasty, Rafał Adamczyk.

Źródło:bobrowniki.pl

Remont drogi wojewódzkiej nr 913

Decyzją Nr UDA-RPSL.06.01.00-24-09FD/16-00 Zarządu Województwa Śląskiego przyznano środki finansowe na realizację projektu własnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Transport Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 zaczyna się na skrzyżowaniu
z drogą krajową DK78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK86 w miejscowości Będzin. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie przepustowości sieci drogowej i poprawę dostępności dróg znajdujących się w sieci TEN-T. Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę jezdni polegającą na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących warunków technicznych, w tym całkowitą wymianę nawierzchni (o zmniejszonej hałaśliwości) wraz z jej wyprofilowaniem (klasa techniczna G, przekrój 1×2, KR5, nośność 115 kN/oś), budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wprowadzenie poszerzeń i przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych, korektę geometrii osi trasy i kątów przecięcia osi dróg na skrzyżowaniach, przebudowę przejazdu kolejowego/obiektów mostowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę zjazdów i wykonanie elementów odwodnienia drogi.

Okres realizacji: wrzesień 2019- wrzesień 2021

Całkowity koszt inwestycji: 90 080 764,34 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 50 150 000,00 zł

Zmiany w Myszkowicach

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy (chodnik) w kierunku Celin oraz Siemoni.
Rozebrane zostaną ogrodzenia posesji między ulicami Strażacką a Nowowiejską.
Przystanek autobusowy w kierunku Celin (aktualnie remiza) zostanie przeniesiony za wjazd na ulicę Zwycięstwa.
Niestety budowy kanalizacji nie przewidziano.

Roboty drogowe obejmują:

 • Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
 • Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
 • Przebudowa zjazdów,

Roboty mostowe:

 • Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,

Roboty kolejowe:

 • Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
 • Przebudowa sieci wodociągowej,
 • Przebudowa sieci gazowej,
 • Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
 • Budowa sygnalizacji świetlnej,

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

 • Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
 • Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Inwestucja obejmuje również:

 • Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary.
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.
 • Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Źródło: https://www.zdw.katowice.pl/