Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach
ul. Sienkiewicza 121a
42-583 Bobrowniki
http://gok.bobrowniki.pl/

Biblioteka Publiczna w Bobrownikach
ul. Sienkiewicza 121a
42-583 Bobrowniki
biblioteka.bobrowniki@interia.eu
bobrownikibiblioteka@gmail.com
katalog książek: http://katalog.bobrowniki.vermont.pl/?prefix=bobr
https://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com
tel./fax. (032) 287-43-08

Biblioteka Publiczna w Siemoni
ul. 1-go Maja 3
42-595 Siemonia
tel. (032) 287-88-62
bibliotekasiemonia03@wp.pl
katalog książek: http://katalog.bobrowniki.vermont.pl/?prefix=siem
https://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Biblioteka Publiczna w Sączowie
ul. Wolności 61a
42-595 Sączów
tel. (032) 287-88-88
bibsaczow1@wp.pl
katalog książek: http://katalog.bobrowniki.vermont.pl/?prefix=sacz
https://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku
ul. Kościuszki 56
42-582 Rogoźnik
tel. (032) 287 74 35
bibliotekarogoznik69@wp.pl
katalog książek: http://katalog.bobrowniki.vermont.pl/?prefix=rogo
https://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.com

Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach
ul. Kościuszki 21
42-583 Dobieszowice
tel. (032) 287-64-75
biblioteka.dobieszowice@interia.pl
katalog książek: http://katalog.bobrowniki.vermont.pl/?prefix=dobi
https://mojabibliotekabobrowniki.blogspot.co

POZA GMINĄ

Biblioteka Publiczna w Ożarowicach
Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice
ul. Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice
http://www.biok.pl/
katalog książek: http://www.tapkowice-biok.sowwwa.pl/

Biblioteka Śląska
http://www.bs.katowice.pl/

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
http://www.biblioteka.bedzin.pl/

Biblioteka Wojkowice
https://w.bibliotece.pl/community/libraries/mbpwojkowice/

Biblioteka Piekary Śląskie
http://www.biblioteka.piekary.pl/

Biblioteka Psary
http://www.biblioteka.psary.pl/

Biblioteka Czeladź
http://www.mbp.czeladz.pl/

Biblioteka Mierzęcice
http://bibliotekamierzecice.blogspot.com/

Biblioteka Siewierz
http://www.mgbps.pl/