Obszar Warowny „Śląsk”

Przez Myszkowice przebiega Obszar Warowny „Śląsk”. Polska umocniona pozycja obronna przecinająca obszar Górnego Śląska stanowiąca niegdyś potężne pasmo warowne, broniące podstawowego rejonu przemysłowego II RP przed agresją III Rzeszy.