Postępy przy Budowie drogi 913

ZADANIE NR 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”

ZADANIE NR 2:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”

Podstawowe informacje o inwestycji

Okres realizacji projektu:12.08.2019 r. – 15.09.2021 r.
Umowa:WI-K/P/180906/2/1
Podpisanie Umowy:12.08.2019 r.
Przekazanie terenu budowy:22.08.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania:15.12.2021 r.
Koszt inwestycji:92 277 839,09 zł – NETTO
113 501 742,08 zł – BRUTTO
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:50 150 000,00 zł

Lokalizacja inwestycji

lokalizacja 913

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 położony jest w województwie śląskim, na terenie powiatów będzińskim i tarnogórskim. Przebiega przez pięć gmin: Gmina Ożarowice, Gmina Mierzęcice, Gmina Bobrowniki, Gmina Psary, Miasto Będzin.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny [km 2+354,00], a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 86 w miejscowości Będzin w [km 15+345,47]. Pierwszy odcinek drogi, od skrzyżowania z DK 78 do granicy miejscowości Myszkowice, długości około 700 m, przebiega przez Gminy Ożarowice i Mierzęcice. Drugi odcinek położony jest w gminie Bobrowniki, droga wojewódzka biegnie przez miejscowości Myszkowice i Siemonia. Trzeci odcinek przebiega przez Gminę Psary i następujące miejscowości: Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków. Ostatni odcinek położony jest w miejscowości Będzin. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 12,59 km.

W siemoni na Zakręcie będzie rondo większe niż droga. Celiny-poniszczona droga po jednej stronie.

Podstawowe parametry techniczne – parametry projektowe

Przebudowywana droga wojewódzka nr 913 będzie posiadać drogę G ½ droga główna o przekroju jednojezdniowym posiadającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz następujące parametry:

 • szerokość pasa ruchu od 3,00 m do 3,50 m – w zależności od dostępności terenu
 • szerokość opaski – 0,50 m
 • szerokość pobocza tłuczniowego – 1,25 m
 • szerokość chodnika – 2,00 m
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m
 • pochylenie skarp 1:1,5
 • prędkość projektowa:
  – Vp=60 km/h na terenie niezabudowanym
  – Vp=50 km/h na terenie zabudowanym
 • prędkość miarodajna:
  – Vp=80 km/h na terenie niezabudowanym
  – Vp=60 km/h na terenie zabudowanym
 • konstrukcja jezdni dla kategorii KR 5
 • nośność nawierzchni dostosowana do nacisku 115 kN/oś

Opis robót – Zadanie 1

Roboty drogowe:

– Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913,
– Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
– Przebudowa zjazdów.

Roboty mostowe:

– Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.

Roboty kolejowe:

– Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:

– Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
– Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
– Przebudowa sieci wodociągowej,
– Przebudowa sieci gazowej,
– Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
– Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
– Przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

– Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
– Wycinka kolidującej zieleni.

Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.01.2018 r.

Opis robót – Zadanie 2

W skład Zadania 2 wchodzą:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary,
– budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary,
– budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.

Interaktywna mapa

Plan orientacyjny

Pełna dokumentacja i schematy na stronie BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: www.bip-slaskie.pl/zamowienie/…/

Paczka ZIP ze schematami ze strony BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach: SCHEMATY – Paczka ZIP – 46,8 MB

DW913 plan orientacyjny
DW913 plan orientacyjny

Zobacz film przed budową na:https://www.youtube.com/watch?v=OoQdwk3wtAI

Źródło:dw913-celiny.pl


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *