Budowa gazociągu Tworóg-Tworzeń


Na prośbę Urzędu Gminy Mierzęcice, firma TRACTEBEL ENGINEERING S.A., opracowująca dokumentację projektową dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń”, przekazała plany sytuacyjne z naniesionym projektowanym gazociągiem wraz ze strefą kontrolowaną.

Jak poinformował Inwestor, gazociąg prawie na całej długości został zaprojektowany w strefie kontrolowanej po to, aby nie ograniczać praw rzeczowych na kolejnych nieruchomościach.

Strefa kontrolowana, w której należy kontrolować wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie gazociągu lub mogące mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie oraz w której nie należy wznosić obiektów budowlanych, została ustalona zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Jej szerokość wynosi 12 m, tj. 6 m od osi po obu stronach gazociągu.

Projektowany gazociąg jest objęty ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”).

 Pliki do pobrania:

Żródło:mierzęcice.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *