Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Mieszkańcy zainteresowani odbiorem odpadów wielkogabarytowych zobowiązani są do wystawienia ich na pobocze ulic w miejscu łatwo dostępnym do załadunku ciągnika z przyczepą w czwartek do godz. 7:00 15 października.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy stare szafy, tapczany, fotele, krzesła, dywany, wózki dziecięce, materace, drewnianą stolarkę budowlaną bez szyb itp.

UWAGA! Zbiórce nie podlega sprzęt gospodarstwa domowego i RTV (lodówki, telewizory, komputery, pralki)! Sprzęty elektryczne, elektroniczne, baterie, akumulatory itp. powinny być dostarczone do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który znajduje się za Urzędem Gminy Bobrowniki.

Źródło: bobrowniki.pl

Zebranie wiejskie w Myszkowicach

W dniu 17 września 2020 odbyło się zebranie wiejskie w Myszkowicach. Podczas zebrania uchwalono fundusz sołecki na rok 2021.

Kwotę 28 506,10 złotych przeznaczono na:

  • zakup wiaty przystankowej
  • zakup i montaż kotary scenicznej w świetlicy Remizy OSP Myszkowice
  • przegląd klimatyzacji na świetlicy w Remizie OSP Myszkowice

Podczas zebrania przesunięto również tegoroczne środki. Kwotę 9 500,00 złotych przeniesiono na zupełnie nowe zadanie. Zostanie wykonane utwardzenie części placu przy Remizie OSP Myszkowice. Teren ten jest głównym miejscem spotkań mieszkańców sołectwa Myszkowice. Utwardzenie placu poprzez wybrukowanie ma na celu poprawienie wizerunku przy remizie oraz ułatwienie podjazdu pod budynek.

Donosi: „Gmina Bobrowniki” na faceboku