Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice w 2016 roku

Redakcja strony dotarła do dokumentu dotyczącego pomiaru hałasu w sąsiedniej gminie. Zapraszamy do lektury. PDF dostępny do pobrania.

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki badań hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Mierzęcice w sześciu rejonach badań uzgodnionych z Urzędem Gminy Mierzęcice. Opracowanie wykonano w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020”, w celu określenia wpływu hałasu drogowego na zabudowę chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania prowadzono w 2016 roku.

Tagged : / / /

Test sprawności syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Bobrowniki, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

W związku z powyższym na terenie gminy Bobrowniki, w w/w terminie
i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.

Źródło: bobrowniki.pl

Tagged : / /