Wybrali sołtysa!

Mieszkańcy Myszkowic wybrali Sołtysa oraz Radę sołecką. W zebraniu uczestniczyło 40 mieszkańców z 382 uprawnionych do głosowania. Na liście kandydatów pojawił się Marek Kamiński, który otrzymał 39 głosów za. Następnie wybrano radę sołecką, której skład liczy pięć osób. Mieszkańcy wybrali do rady Tadeusza Hetmańczyka, Adriana Litwina, Sabinę Mikołajek, Annę Nikodem i Mariusza Zawala.

Tagged :