Rodzinny Dzień Dziecka

Wójt Gminy Bobrowniki zaprasza na Rodzinny Dzień Dziecka, który odbędzie się w sobotę (12.06.2021 r.) o godzinie 15:00 w Amfiteatrze w Rogoźniku. W programie znajdą się:

 • Przeciąganie liny
 • Bieg na 60 metrów
 • Siatkówka na powietrzu – wspólny trening z UKS Volley Team Bobrowniki
 • Strzały do pustej bramki
 • Koszykówka dla wszystkich
 • Dmuchańce
 • Animacje i
 • Twistery

Tagged : / / / / / / /

Zespół magazynowo-usługowo-produkcyjny

Wójt Gminy Mierzęcice zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z segmentami socjalno- administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów obręb Nowa Wieś, gmina Mierzęcice, powiat będziński, województwo śląskie, pismem nr GK.6220.0001.2021 z dnia 18.05.2021 r. wystąpiono do Inwestora o przedłożenie wyjaśnień zapisów Karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Legenda:

 • ZU – Zabudowa Usługowa
 • ZU/M – Zabudowa Usługowo-Mieszkaniowa
 • PU – Obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi
 • KS – Zaplecze techniczne motoryzacji i obiektów obsługi podróżnych

Tagged : / /