Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice w 2016 roku

Redakcja strony dotarła do dokumentu dotyczącego pomiaru hałasu w sąsiedniej gminie. Zapraszamy do lektury. PDF dostępny do pobrania.

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki badań hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Mierzęcice w sześciu rejonach badań uzgodnionych z Urzędem Gminy Mierzęcice. Opracowanie wykonano w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020”, w celu określenia wpływu hałasu drogowego na zabudowę chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Mierzęcice z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania prowadzono w 2016 roku.

Tagged : / / /

Hałas w Myszkowicach – mapa akustyczna

Głównymi źródłami hałasu występującymi w Myszkowicach są:

  • hałas pochodzący od ruchu kołowego (autostrada A1, droga ekspresowa S1)
  • hałas pochodzący od ruchu lotniczego (lotnisko Pyrzowice + centrum logistyczne)

Obecnie dostepna mapa akustyczna powiatu będzińskiego nie obejmuje obszaru Myszkowic. Sporządzona jest tylko mapa miasta Będzin.

Tagged : / / / / /