Otwarcie Autostrady A1 Pyrzowice-Częstochowa

W czwartek trwały ostatnie procedury przed otwarciem autostrady A1 na odcinku Częstochowa Południe – Pyrzowice. W piątek wczesnym popołudniem arteria została otwarta, ale tylko dla samochodów o masie do 12 ton.

I.Realizacja Autostrady A1

 1. A1 Tuszyn-Piotrków Tryb.,17,5 km,1978-1989
 2. A1 Gdańsk-Swarożyn,24,3 km,2005-2007
 3. A1 Swarożyn-Grudziądz,63,9 km,2005-2008
 4. A1 Gliwice Sośnica-Bełk,15,4 km,2007-2009
 5. A1 węzeł Sośnica,2,2 km,2008-2010
 6. A1 Bełk-Rowień,7,5 km,2008-2010
 7. A1 Grudziądz-Toruń,62,4 km,2008-2011
 8. A1 Zabrze Północ-Maciejów,8,1 km,2009-2011
 9. A1 węzeł Maciejów-węzeł Sośnica,8,2 km,2009-2011
 10. A1 Rowień-Świerklany,6,6 km,2008-2011
 11. A1 Kowal – Sójki,30,0 km,2010-2012
 12. A1 Sójki-Kotliska,15,2 km,2010-2012
 13. A1 Kotliska-Piątek,9,0 km,2010-2012
 14. A1 Piątek-Stryków,21,0 km,2010-2012
 15. A1 Stryków,4,8 km,2010-2012
 16. A1 Pyrzowice–Piekary Śląskie,16,1 km,2009-2012
 17. A1 Piekary Śląskie-Zabrze Północ,12,0 km,2009-2012
 18. A1 Mszana-Gorzyczki,11,1 km2010-2012
 19. A1 Czerniewice-Odolion,11,4 km,2010-2013
 20. A1 Odolion-Brzezie,23,1 km,2010-2013
 21. A1 Brzezie-Włocławek Zachód,10,0 km,2010-2013
 22. A1 Włocławek Zachód-Kowal,19,5 km,2010-2014
 23. A1 Świerklany-Mszana,7,2 km,2010-2014
 24. A1 Strykówkm,14,2 km,2014-2016
 25. A1 Romanów,10,0 km,2014-2016
 26. A1 Romanów-Tuszyn,13,3 km,2014-2016
 27. A1 węzeł Łódź Południe,2,8 km,2011-2016

Autostrada A1 została Otwarta 2 sierpnia 2019 roku!

Autostrada A1 otwarta! Już możemy jechać już nowym, 33-kilometrowym odcinkiem autostrady A1. Zobaczcie przebieg autostrady. Zobaczcie nazwy zjazdów z autostrady. To odcinek od węzła Pyrzowice do węzła Częstochowa Południe. Na uroczystościach głównym gościem był premier Mateusz Morawiecki, który osobiście dokonał odbioru autostrady. To pierwszy nowy odcinek autostrady oddawany do użytku w ciągu ostatnich trzech lat.

Autostrada A1 otwarta dla kierowców

W piątek, po południu nowy odcinek autostrady A1 został oddany do użytku dla kierowców.

Premier Mateusz Morawiecki otworzył nowy odcinek autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa tuż po godz. 11. Tuż obok niego stała Elżbieta Bieńkowska, była minister rozwoju w rządzie PO, a od 2014 roku Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

– Ta autostrada A1 zwiększy komfort życia mieszkańców. Skróci czas dojazdu z 40 min do około 15 min. Można powiedzieć, że to drobiazg, ale świat składa się właśnie z takich drobiazgów, to są to ważne rzeczy, którym chcemy poświęcać czas – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Na szczęście GDDKiA podpisała już umowy na realizację wszystkich brakujących fragmentów A1. To jest na dokończenie obwodnicy Częstochowy oraz fragmenty trasy pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Zgodnie z zapisami w umowach, ostatni odcinek powinien zostać ukończony jesienią 2022 r.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w piątek 2 sierpnia nowym odcinkiem autostrady będą mogli spokojnie jeździć kierowcy osobówek, ale już samochody ciężarowe niekoniecznie – brakuje bowiem węzłów zdolnych przyjąć ich ruch. Istniejące węzły prowadzą do dróg wojewódzkich niedostosowanych do ich gabarytów.

Dopiero oddanie do użytku węzła Częstochowa-Blachownia zmieni sytuację. To jednak zajmie przynajmniej kilka miesięcy – konsorcjum, które ma zastąpić wyrzucone z budowy obwodnicy Częstochowy Salini, dopiero zostało wybrane.

Finansowanie budowy dróg krajowych jest zapewnione i niezagrożone – informuje GDDKiA w specjalnym komunikacie. Równocześnie drogowcy przypominają, że aktualnie budowane są drogi warte 56 mld zł.

GDDKiA przekonuje, że sposób prowadzenia przez nią przetargów jest właściwy i jako przykład wskazuje autostradę A18. Pierwszy z nich został odwołany z powodu przekroczenia wartości kosztorysowej przez wszystkie oferty. Drugi zakończył się wyłonieniem wykonawcy, który zgodził się wejść na plac budowy za 49 mln zł mniej, niż wynosiła wartość szacunkowa pierwszego postępowania.

Równocześnie Dyrekcja zapewnia, że drogi, na które przetargi są lub będą ponownie ogłaszane, mają zapewnione finansowanie. Uzasadnieniem ma być fakt, że wartość wypowiedzianych umów wahała się od 59.9 proc. do 85,5 proc. wartości kosztorysowej.

Oglądaj też: Zero kilometrów autostrad. „To logiczny plan”Na:https://www.money.pl/gospodarka/nowy-odcinek-autostrady-a1-nie-dla-ciezarowek-na-razie-6408040573814401a.html

Z drugiej strony GDDKiA wyjaśnia, że ze względu na fakt, iż wszystkie inwestycje muszą być rozliczone do 31 grudnia 2023 r., nie ma zagrożenia utratą środków z Unii Europejskiej.

Autostrada A1 już otwarta na nowym odcinku Pyrzowice – Częstochowa. Kiefowcy mogą już korzystać z 33-kilometrowego odcinka nowej autostrady. Jedziemy nim od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe. Znamy już nowe nazwy węzłów. Czy wiedzą Państwo, gdzie będziemy mogli wjechać lub zjechać z tej autostrady? Oto nowe nazwy węzłów i drogi z którymi będzie się na tych węzłach łączyła nowa autostrada A1. Warto to wiedzieć, zanim wjedziemy na A1.

W piątek po południu został otwarty fragment autostrady A1 od Pyrzowic po Częstochowę.

Ruch został puszczony na blisko 33 km trasy od Pyrzowic do węzła Częstochowa – Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie). Na tym fragmencie udostępnione będą dwa węzły – Częstochowa Południe oraz Woźniki.

GDDKiA zapewnia: nie zabraknie pieniędzy na drogi

W ramach budowy tego fragmentu A1 powstały dwa węzły: Częstochowa Południe oraz Woźniki, a także m.in. 68 obiektów inżynierskich. W okolicy obszaru Natura 2000 trasę poprowadzono dwoma estakadami, których łączna długość wynosi 245 m. Częścią całej inwestycji była także budowa m.in. systemu odwodnienia i kanalizacji (podziemne zbiorniki retencyjne oraz urządzenia do podczyszczania wody).

Źródło:skyscrapercity.pl,częstochowa.wyborcza.pl, dziennikzachodni.pl ,money.pl,biznes.radiozet.pl,gddkia.pl, inzynieria.com

Jest nadzieja na ekrany dźwiękochłonne

W programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego opracowywanym przez Zarząd Województwa Śląskiego obszar Myszkowic znalazł się w zakresie opracowania map akustycznych.

Zestawienie analizowanych odcinków dróg w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Lp. Numer drogi krajowy / europejski Nazwa odcinka Powiat Kilometraż początek Kilometraż koniec Długość odcinka [km] Powierzchnia obszaru [km2]
37 A1d / -* Węzeł Pyrzowice –Węzeł Piekary Śląskie tarnogórski
będziński
Piekary Śląskie
14+029 14,029 22,446

IV odcinek autostrady A1 (A1d)

Czwarty analizowany odcinek autostrady A1 zaczyna się na węźle komunikacyjnym Węzeł Pyrzowice, natomiast kończy się na węźle Piekary Śląskie. Odcinek przebiega przez powiat tarnogórski, powiat będziński i miasto Piekary Śląskie.

Kilometraż odcinka: 0+000 – 14+029

Długość odcinka: 14,029 km

Zestawienie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego

Lp. Numer drogi Nazwa odcinka Powiat Kilometraż początek Kilometraż koniec Poziomy dopuszczalne (dzień/noc) [dB] Przekroczenia LDWN Przekroczenia LN
37 A1d WĊzeł Pyrzowice –WĊzeł Piekary ĝląskie tarnogórskibĊdziĔskiPiekary ĝląskie 0+000 14+029 64/59 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 64/59 – Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieĪy68/59 – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 68/59 – Tereny mieszkaniowo-usługowe Przekroczenia siĊgają jednego budynku i ich wartoĞć dochodzi do 5 dB. Przekroczenia siĊgają jednego budynku i ich wartoĞć dochodzi do 5 dB.